1 00:00:07,180 --> 00:00:11,382 Koncem 10.století se v Grónsku usídlili Vikingové. 2 00:00:11,382 --> 00:00:17,124 Nalezli tu úrodná pole a otevřený oceán plný ryb a tuleňů. 3 00:00:17,124 --> 00:00:21,697 Tato zem se jim stala domovem na mnoho generací. 4 00:00:22,278 --> 00:00:28,328 Ti lidé, kteří se tu usadili, byli farmáři. Musela tu tedy být úrodná půda. 5 00:00:28,328 --> 00:00:32,875 Tehdy tam bylo tepleji, byly tam stromy, úrodná půda. 6 00:00:35,193 --> 00:00:41,181 Zpráva o této úrodné zemi se rozšířila. Přijeli další osadníci. 7 00:00:41,181 --> 00:00:43,622 Dnes nám připadá, že to byl drsný život. 8 00:00:43,657 --> 00:00:48,043 Byli ale dost bohatí, aby měli na hezké oblečení i čas na hry. 9 00:00:48,043 --> 00:00:52,184 Zažili tu tvrdé časy i dobré časy. 10 00:00:52,739 --> 00:00:58,429 V roce 1100 byla osady Vikingů v Grónsku na vrcholu. 11 00:00:58,429 --> 00:01:04,463 Avšak o pár století později osídlení zaniklo. 12 00:01:04,463 --> 00:01:08,412 Důvod? Změna klimatu. 13 00:01:08,412 --> 00:01:12,773 NEZASTAVITELNÉ SLUNEČNÍ CYKLY 14 00:01:15,519 --> 00:01:20,001 Jak víme, změnilo se tehdy klima. Najednou přišly neúrody. 15 00:01:20,001 --> 00:01:26,608 Neměli dost sena na zimu. Dobytek trpěl hlady i mrazem. 16 00:01:27,562 --> 00:01:30,202 Zvířata nepřežila a bez nich zase nepřežili lidé. 17 00:01:30,237 --> 00:01:42,391 Kolem roku 1350 navštívil Západní Grónsko vyslanec biskupa a zjistil, že tu už nikdo nežije. 18 00:01:42,391 --> 00:01:53,230 Koncem 15.století už bylo v Grónsku tak chladno, že z Vikingů nikdo nezbyl. 19 00:01:53,230 --> 00:01:57,411 Nejspíše se tehdy ptali: Co se to s klimatem děje? 20 00:01:57,411 --> 00:02:00,614 Nezavinili jsme to snad nějak my sami? 21 00:02:00,614 --> 00:02:05,328 Z osudu Vikingů se můžeme hodně naučit. 22 00:02:05,328 --> 00:02:10,093 Jak změny sluneční aktivity působí na změny klimatu. 23 00:02:11,332 --> 00:02:15,737 Jak se lidé s přirozenými změnami klimatu dokáží vyrovnat? 24 00:02:15,737 --> 00:02:19,406 Vědci zkoumají změny klimatu z dávné minulosti, 25 00:02:19,406 --> 00:02:23,393 aby lépe pochopili, jak se klima mění v současnosti. 26 00:02:23,393 --> 00:02:26,239 Vědci objevili 1500 let dlouhý přírodní cyklus 27 00:02:26,239 --> 00:02:29,976 střídání teplých a chladných období 28 00:02:29,976 --> 00:02:32,061 Klima není neměnné. 29 00:02:32,061 --> 00:02:35,462 Zažili jsme chladnější i teplejší časy než dnes. 30 00:02:35,462 --> 00:02:38,167 Ale také doby sušší či vlhčí. 31 00:02:38,167 --> 00:02:41,371 Jedno je tedy jisté: I v budoucnu se klima bude měnit 32 00:02:41,371 --> 00:02:47,415 Když se ochladilo Grónsko, jiné části světa se ochladily také. 33 00:02:47,415 --> 00:02:52,409 V Anglii bývaly zimy někdy tak tuhé, že i Temže zamrzala. 34 00:02:52,409 --> 00:02:55,412 Stejně na tom byly řeky a kanály v Nizozemí. 35 00:02:55,412 --> 00:03:01,638 Nastoupila tzv. malá doba ledová. 36 00:03:01,638 --> 00:03:06,513 Když se zvětšovaly ledovce, lidé se modlili, 37 00:03:06,513 --> 00:03:16,286 aby nerozdrtily vesnici. Aby je bůh ochránil. 38 00:03:18,287 --> 00:03:23,053 Malá doba ledová je jen jednou z mnoha změn klimatu. 39 00:03:23,088 --> 00:03:28,407 V Evropě bylo teplé římské období 200 př-n.l. - 600 n.l., 40 00:03:28,407 --> 00:03:32,004 Následovalo středověké ochlazení 440 -900 n.l. 41 00:03:32,004 --> 00:03:34,639 Pak se klima znovu oteplilo ve středověkém optimu, 900-1300 n.l. 42 00:03:34,639 --> 00:03:39,480 S příchodem renesance přišla malá doba ledová 1300-1850 n.l. 43 00:03:39,480 --> 00:03:44,837 Současné oteplování začalo kolem 1850. 44 00:03:44,837 --> 00:03:55,136 Dnes tomuto poslednímu výkyvu říkáme "globální oteplování". 45 00:03:55,136 --> 00:04:02,107 Vědci zjistili, že klima se neustále otepluje a zase ochlazuje. 46 00:04:02,107 --> 00:04:04,947 Co tyto cykly ale způsobuje? 47 00:04:04,947 --> 00:04:07,717 Klíčovým faktorem v klimatu je Slunce. 48 00:04:07,717 --> 00:04:12,873 99,9 procent energie v klimatickém systému pochází ze Slunce. 49 00:04:12,873 --> 00:04:22,422 Slunce je vlastně jediným vnějším hnacím motorem klimatu. 50 00:04:22,422 --> 00:04:28,100 Na Zemi žádný jiný tak velký zdroj energie není. 51 00:04:28,100 --> 00:04:32,943 Z této energie rostou stromy, ta pohybuje vzdušným prouděním atd. 52 00:04:32,943 --> 00:04:40,353 Není tedy pochyb, že Slunce je hlavním zdrojem energie pro klima a počasí. 53 00:04:40,353 --> 00:04:45,505 Magnetické pole Slunce má na Zemi zásadní vliv. 54 00:04:45,505 --> 00:04:50,133 Solární magnetické pole prodělává přirozené cyklické výkyvy. 55 00:04:50,133 --> 00:04:56,493 Když porovnáme cykly slunečních skvrn s vývojem teploty v Grónsku, 56 00:04:56,493 --> 00:04:58,936 vidíme pozoruhodně úzký vztah! 57 00:04:58,936 --> 00:05:04,747 Slunce má vliv na změny klimatu na Zemi. 58 00:05:04,747 --> 00:05:10,236 To je důležité, abychom pochopili chování klimatu. 59 00:05:10,236 --> 00:05:15,856 Přirozené solární cykly jsou hlavní hnací motor klimatických cyklů na naší planetě. 60 00:05:15,856 --> 00:05:26,103 Z toho vidíme, jak úzký je vztah mezi změnami sluneční aktivity a pozemských teplot. 61 00:05:26,103 --> 00:05:31,447 A jakou úlohu v klimatu Země hraje CO2 čili oxid uhličitý? 62 00:05:31,447 --> 00:05:37,312 Je viníkem oteplování CO2, který vypouštějí lidé? Nebo je za tím vliv Slunce? 63 00:05:37,312 --> 00:05:39,907 Nebo jde o kombinaci obou faktorů? 64 00:05:39,907 --> 00:05:45,315 Lidé ovlivňují přírodní prostředí. Mimo jiné mění složení atmosféry. 65 00:05:45,315 --> 00:05:51,853 Hlavní příčinou změn klimatu jsou ale přírodní výkyvy. CO2 hraje jen vedlejší roli. 66 00:05:51,853 --> 00:05:56,667 Moderní oteplovámí v Grónsku začalo 1850: 67 00:05:56,667 --> 00:06:01,042 Dlouho před tím, než začal prudký nárůst lidmi produkovaných emisí CO2! 68 00:06:01,042 --> 00:06:08,014 Podíváte-li se na vztah teplot a CO2, vidíme stále stejný vztah. 69 00:06:08,049 --> 00:06:15,446 Data z ledovcových vrtů za posledního půl milionu let 70 00:06:15,446 --> 00:06:22,226 ukazují, že teploty rostou jako první. Teprve POTOM roste CO2! 71 00:06:22,226 --> 00:06:26,380 Někdy jde o zpoždění až 600 let. 72 00:06:26,380 --> 00:06:30,722 Oteplení znamená bohatší vegetaci a silnější uhlíkový cyklus. 73 00:06:30,722 --> 00:06:37,910 Takže se do atmosféry dostane více CO2. 74 00:06:37,910 --> 00:06:50,914 Vědecká literatura jasně ukazuje, že teploty se vždy mění jako první. Ne naopak. 75 00:06:52,808 --> 00:06:56,047 Na tom panuje zcela jasný vědecký konsensus. 76 00:06:56,047 --> 00:07:01,816 Jinými slovy, oteplení Země má za následek, že vzrostou hladiny CO2. 77 00:07:01,816 --> 00:07:03,713 Ne naopak. 78 00:07:03,713 --> 00:07:09,424 To je důležité si uvědomit, než se začne mluvit o lidské produkci CO2. 79 00:07:09,424 --> 00:07:19,556 Ano, my vypouštíme CO2. Jsou tyto emise tou příčinou, proč tají ledovce? 80 00:07:19,556 --> 00:07:22,556 A nebo je viníkem něco mnohem silnějšího a mocnějšího? 81 00:07:22,591 --> 00:07:26,196 Co když je příčinou Slunce? 82 00:07:26,196 --> 00:07:28,830 Dalším příkladem jsou oceány. 83 00:07:28,830 --> 00:07:32,899 Obsahují velké množství rozpuštěného CO2 84 00:07:32,934 --> 00:07:36,958 Když se oceány zahřejí, tento CO2 se uvolní do atmosféry. 85 00:07:36,958 --> 00:07:49,661 Když se zahřeje hladina oceánu, klesá schopnost oceánu zadržovat CO2. 86 00:07:49,661 --> 00:07:53,077 Vědci zkoumají všechny tyto teorie, 87 00:07:53,077 --> 00:07:57,455 aby porozuměli složitým faktorům, které řídí naše klima. 88 00:07:57,455 --> 00:08:03,079 Jenže současná politická scéna podporuje jen teorii jedinou: 89 00:08:03,519 --> 00:08:08,302 Že hlavní příčnou oteplování je lidmi vypouštěný CO2. 90 00:08:08,302 --> 00:08:12,630 Tento názor prosazují politické instituce. 91 00:08:12,630 --> 00:08:15,701 Jako Mezivládní panel OSN pro klimatické změny (IPCC). 92 00:08:15,701 --> 00:08:20,959 Podle mého soudu tam dochází k nepoctivým machinacím. 93 00:08:20,959 --> 00:08:25,312 Věda je zneužívána a překrucována. 94 00:08:25,312 --> 00:08:30,498 Místo hledání důkazů jde spíše o válku slov. 95 00:08:30,533 --> 00:08:31,933 To mne znepokojuje 96 00:08:31,934 --> 00:08:35,539 Vědci v této komisi OSN připravují vědecké zprávy. 97 00:08:35,539 --> 00:08:38,114 Výsledkem je ale shrnutí pro politické představitele. 98 00:08:38,114 --> 00:08:40,558 Což připravují sami politici. 99 00:08:40,558 --> 00:08:43,504 A stává se že ti politici jdou za vědci a říkají: 100 00:08:43,504 --> 00:08:47,162 Chceme abyste to či ono změnili podle nás. 101 00:08:47,162 --> 00:08:49,968 Potřebujeme to či ono strašidelně přibarvit. 102 00:08:49,968 --> 00:08:51,650 Takhle se korektní věda nedělá. 103 00:08:51,650 --> 00:08:56,643 Snaží se vnutit lidem představu, že pokud nesnížíme CO2, 104 00:08:56,643 --> 00:09:05,225 přijdou krize a katastrofy. 105 00:09:05,225 --> 00:09:10,175 Takový alarmismus mne jakožto vědce znepokojuje. 106 00:09:10,175 --> 00:09:13,194 Ano, klima se mění. Měnilo se vždy. 107 00:09:13,194 --> 00:09:17,133 Nemůžeme si myslet, že klima rozloží drobná změna 108 00:09:17,133 --> 00:09:25,103 takové drobné složky jako je CO2. 109 00:09:25,103 --> 00:09:30,753 My netvrdíme, že všechno se dá vysvětlit jenom Sluncem. 110 00:09:30,753 --> 00:09:34,623 Ukazujeme jen na vědecky přesvědčivý popis, 111 00:09:34,623 --> 00:09:38,787 jak Slunce přispívá ke změnám klimatu. 112 00:09:38,787 --> 00:09:41,751 Co je špatného na tom, zkoumat vliv Slunce na klima? 113 00:09:41,786 --> 00:09:47,593 Nikdo nemůže myslet vážně, že ten CO2, který vypouštíme, 114 00:09:47,593 --> 00:09:51,181 by řídil celý klimatický systém! 115 00:09:51,181 --> 00:09:56,571 To je falešný obraz. A není podložen vědeckými důkazy. 116 00:09:56,572 --> 00:10:02,666 Vědec musí být stále skeptický. Stále prověřovat pevnost důkazů. 117 00:10:02,666 --> 00:10:07,792 Stále hledat, jestli jsme někde neudělali chybu. Věda se stále vyvíjí. 118 00:10:08,268 --> 00:10:10,995 Vědec nemůže říci: Debata skončila. 119 00:10:10,995 --> 00:10:15,340 Skutečný vědec musí mít stále otevřenou mysl pro nové možnosti. 120 00:10:15,340 --> 00:10:20,220 Stále se máme hodně co učit, abychom pochopili, 121 00:10:20,255 --> 00:10:25,351 jakými způsoby sluneční aktivita a další přírodní vlivy ovlivňují klima. 122 00:10:25,351 --> 00:10:29,135 Jedině pokud vědcům bude umožněno svobodné bádání, 123 00:10:29,135 --> 00:10:31,056 bez dogmat a cenzury, 124 00:10:31,056 --> 00:10:35,113 jedině pak mohou pochopit příčinu oteplování ve 20.století. 125 00:10:39,622 --> 00:10:43,216 Více informací najdete v knize Singera a Averyho 126 00:10:43,216 --> 00:10:47,132 "Unstoppable Global Warming: Every 1500 years" 127 00:10:47,132 --> 00:10:50,279 www.klimaskeptik.cz